จองเจ้าภาพตัดลูกนิมิตวัดเจดีย์ไอ้ไข่ กว่า 4,000 คน ต้องใช้วิธีเหมือนออกสลาก

ศรัทธาล้น ผู้คนแห่จองเป็นเจ้าภาพตัดลูกนิมิตวัดเจดีย์ไอ้ … Read more