แม่นจริงหางประทัดไอ้ไข่ 64 ลุ้นตามต่องวดนี้ เลขธูปไอ้ไข่วิหารแดงสุขาวดี1/12/65

# เลขหางประทัดไอ้ไข่# เลขธูปงวดนี้