เลขธูปไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ วันที่ 28 พ.ค. 2565 #DekwatJD #ไอ้ไข่วัดเจดีย์ #วัดเจดีย์ไอ้ไข่