เลขจากธูปไอ้ไข่

ฮานอย 4 รอบจากธูปไอ้ไข่
@korn4289
#เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้น ถ้าอยากมีโชคต้องหมั่นสวดมนต์ กรวดน้ำ ทำบุญ พูดี ปฏิบัติดี ที่สำคัญ…คุณต้องมีสัจจะ..!!