วิธีแก้บนไอ้ไข่ ที่บ้าน

การแก้บน ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์ที่บ้านของท่าน
ในแบบฉบับของอาจารย์โทนี่สะท้อนกรรม