นิตยสาร เทคโนโลยีชาวบ้าน ปีที่ 34 ฉบับที่ 774 วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2565

นิตยสาร เทคโนโลยีชาวบ้าน ปีที่ 34 ฉบับที่ 774 วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2565

GBS_insertEmbeddedViewer(“IpCFEAAAQBAJ”, 500,400);