ขอเลขธูปไอ้ไข่เด็กวัดเจดีย์16/10/63 ขอบารมีไอ้ไข่จงดลบรรดาลไห้ทุกคนที่ดูมีโชคมีลาภกันทุกคนด้วยเทอญ